Zespół

Nasz zespół:
Marcin Musiał | Ewa Mniszek | Karolina Klimczyk-NędziMarta Saboczyńska | Marta Samek | Dominika Winkler | Jakub Musiał | Kamila Mazur
Marcin-Musial

Dane kontaktowe:
email: m.musial@krp.info.pl
tel: + 48 501 488 699

Specjalizacja:
• prawo gospodarcze i handlowe
• prawo spółek handlowych
• łączenie, podział i przekształcania spółek
• postępowania sądowe

Marcin Musiał

Radca prawny

Marcin Musiał – radca prawny, prawnik zarządzający Kancelarią. Ukończył studia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w 1995 roku. Następnie złożył egzamin radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Początkowo jego aktywność zawodowa związana była z obsługą prawną banków, a z czasem z szeroką rozumianą obsługą prawną podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym oraz handlowym, koncentrując się głównie na bieżącej obsłudze przedsiębiorców. Uczestniczył w przekształceniach, łączeniach i podziałach spółek. Zajmuje się profesjonalnym doradztwem w tym zakresie. Zaangażowany i energiczny, od lat kieruje zespołem prawników, wychowując nowe pokolenia profesjonalnych pełnomocników.

Dzięki biegłej znajomości języka angielskiego świadczy pomoc prawną dla podmiotów zagranicznych, wpierając prawnie transakcji o charakterze międzynarodowym.

Prywatnie miłośnik koni i motocykli, podróżnik, właściciel ośrodka jeździeckiego na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, wielokrotny medalista mistrzostw Polski w jeździectwie oraz propagator kultury jeździeckiej w Polsce (pomysłodawca i organizator m.in. Festiwalu Miłośników Koni i Muzyki „z Kopyta”). Spełnia swoje dziecięce marzenia o byciu kowbojem jako instruktor jeździectwa, behawiorysta i trener koni i propagator treningu koni tzw. metodami naturalnymi. Rodzinie mąż Ewy Mniszek i tata Kuby Musiała.

Ewa-Mniszek

Dane kontaktowe:
email: e.mniszek@mlegis.pl
tel: + 48 502 418 953

Specjalizacja:
• prawo gospodarcze i handlowe
• prawo nieruchomości
• spory budowlane
• prawa autorskie w projektach IT
• postępowania sądowe

Ewa Mniszek

Adwokat

Adwokat Ewa Mniszek w 2009 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2013 roku zdała z wyróżnieniem egzamin adwokacki w Izbie Adwokackiej w Katowicach i uzyskała wpis na listę adwokatów. Od rozpoczęcia aplikacji adwokackiej, a także po jej zakończeniu, współpracowała z jedną największych kancelarii w województwie śląskim, kancelarią „ADP Popiołek Adwokaci i Doradcy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych”.

W ramach swojej praktyki Adwokat Ewa Mniszek zajmuje się głównie prowadzeniem kompleksowej obsługi korporacyjnej spółek, doradztwem w zakresie negocjacji i transakcji handlowych oraz reprezentacją klientów w ramach sporów sądowych. Adwokat Ewa Mniszek specjalizuje się w prawie nieruchomości, jak również w sprawach budowlanych oraz uczestniczy w prowadzeniu doradztwa na rzecz przedsiębiorców w branży IT. Adwokat Ewa Mniszek prowadzi skomplikowane projekty inwestycyjne, sprawy związane z prawem budowlanym, obrotem nieruchomościami, prawem kontraktowym i administracyjnym. Adwokat Ewa Mniszek uczestniczyła w prowadzeniu obsługi prawnej na rzecz jednego z największych w Polsce podmiotów leczniczych.

Biegła znajomość języka angielskiego pozwoliła Adwokatowi Ewie Mniszek uzyskać doświadczenie w prowadzeniu obsługi podmiotów międzynarodowych. Adwokat Ewa Mniszek posługuje się także językiem niemieckim.

Karolina-Klimczyk-Nedzi

Dane kontaktowe:
email: k.klimczyk@krp.info.pl
tel: 32 730 33 66

Specjalizacja:
• prawo cywilne
• spory budowlane
• prawo zamówień publicznych
• postępowania sądowe, administracyjne i przed KIO

Karolina Klimczyk-Nędzi

Radca prawny

Radca prawny Karolina Klimczyk-Nędzi jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Ukończyła aplikację radcowską przy OIRP w Katowicach. W 2021 roku zdała z wyróżnieniem egzamin radcowski i uzyskała wpis na listę radców prawnych.

W codziennej pracy zajmuje się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców, w tym bierze udział w negocjacjach warunków umów, rozwiązuje spory związane z realizacją kontraktów oraz reprezentuje klientów w sporach sądowych przed sądami wszystkich instancji, organami administracji, czy też Krajową Izbą Odwoławczą. Posiada doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów z różnych branż, w tym w szczególności branży budowlanej.

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa handlowego, gospodarczego, cywilnego oraz prawie zamówień publicznych.

Posługuje się językiem angielskim.

Prywatnie miłośniczka podróży, dobrego jedzenia, pomimo braku jakiegokolwiek talentu kulinarnego oraz kinematografii.

Marta-Saboczynska

Dane kontaktowe:
email: m.saboczynska@krp.info.pl
tel: 32 730 33 66

Specjalizacja:
• prawo gospodarcze i handlowe
• prawo zamówień publicznych
• prawo cywilne

Marta Saboczyńska

Radca prawny

Radca prawny Marta Saboczyńska jest absolwentką prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2017 roku zdała egzamin zawodowy i została wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach.

Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami radców prawnych na terenie województwa śląskiego, świadcząc pomoc prawną w zakresie obsługi korporacyjnej oraz bieżącej obsługi prawnej podmiotów m.in. z branży budowlanej, energetycznej i transportowej. Doradzała klientom w przeprowadzaniu transakcji nabycia nieruchomości i przedsiębiorstw, w szczególności przeprowadzając audyty prawne due dilligence. Radca prawny Marta Saboczyńska zajmuje się także sporządzaniem opinii prawnych i przygotowywaniem umów cywilnoprawnych, jak również wspiera klientów w toku negocjacji.

Reprezentuje klientów kancelarii w sporach sądowych, w szczególności w postępowaniach gospodarczych, a także w postępowaniach przed organami administracyjnymi i KIO. Posługuje się językiem angielskim.

Marta-Samek

Dane kontaktowe:
email: m.samek@krp.info.pl 
tel: + 48 518 308 459

Specjalizacja:
• prawo cywilne
• windykacja należności
• postępowania sądowe

Marta Samek

Prawnik, Kierownik Działu Windykacji

Marta Samek jest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku prawo. Stacjonarne studnia magisterskie ukończyła w 2013 r. Z Kancelarią jest związana od niemal 11 lat. Specjalizuje się w zakresie szeroko pojętej windykacji należności, zarówno na etapie przedsądowym, jak również w spawach sądowych, egzekucyjnych, upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Zajmuje się przygotowaniem całokształtu dokumentacji procesowej, na bieżąco monitoruje przebieg postępowań sądowych oraz tych prowadzonych przed organami egzekucyjnymi. Podejmuje również kontakty z dłużnikami, celem szybkiego i skutecznego zakończenia procesu odzyskiwania należności.

„Wychodzę z założenia, że w zakresie czynności zmierzających do odzyskania roszczeń Klientów, czas ma zawsze kluczowe znaczenie, stąd dbałość o to aby wszelkie działania były podejmowane sprawnie i szybko, przy jednoczesnej dbałości o jakość i staranność wykonywanej pracy.”

Po godzinach, od niemal 15 lat, jest wolontariuszem oraz doradcą obywatelskim w Fundacji zajmującej się darmowym poradnictwem prawnym dla osób niepełnosprawnych, niezamożnych oraz w trudnych sytuacjach życiowych.

Prywatnie entuzjastka ekologicznych dwóch kółek i spacerów wokół zielonych terenów miejskich dżungli..

Dominika-Winkler

Dane kontaktowe:
email: d.winkler@mlegis.pl
tel: 32 730 33 66

Specjalizacja:
• prawo cywilne
• prawo handlowe
• prawo gospodarcze

Dominika Winkler

Aplikant adwokacki

Dominika Winkler jest absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Studia w trybie stacjonarnym ukończyła z wyróżnieniem oraz z oceną celującą, broniąc pracę magisterską pt. „Odpowiedzialność spadkobiercy wspólnika spółki komandytowej w świetle prawa polskiego (z odniesieniem do prawa niemieckiego)”. W toku studiów była wielokrotnie nagradzana Stypendium Rektora dla Najlepszych Studentów z uwagi na wysoką średnią ocen oraz uczestniczyła w konferencjach naukowych z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.

Po ukończeniu studiów przystąpiła do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką i uzyskała najwyższy wynik w województwie śląskim. Od stycznia 2024 r. aplikantka adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.

Uważa, że w pracy prawnika ważna jest nie tylko wiedza, ale i praktyka. Tym samym, doświadczenie zawodowe zaczęła zdobywać od razu po egzaminie maturalnym i niemal przez cały okres studiów praktykowała w śląskich kancelariach prawnych, gdzie współpracowała w szczególności z klientami biznesowymi z branży ubezpieczeniowej, medycznej oraz motoryzacyjnej.

Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców. Jej zainteresowania oscylują wokół prawa cywilnego oraz prawa handlowego, dzięki czemu z przyjemnością poszukuje rozwiązań problemów prawnych naszych Klientów. Szczególnie ważna jest dla niej najwyższa jakość usług, dlatego zawsze angażuje się w powierzone zlecenia, analizuje wszelkie możliwe rozwiązania i stara się doradzić przy wyborze odpowiedniej ścieżki postępowania.

Współpracuje z Klientami Kancelarii w języku polskim i angielskim.

Prywatnie pasjonatka tenisa ziemnego, literatury oraz dobrej kuchni.

Jakub-Musial

Dane kontaktowe:
email: j.musial@mlegis.pl
tel: 32 730 33 66

Specjalizacja:
• prawo ochrony zwierząt
• realizacja projektów unijnych w ramach programów rozwojowych
• obsługa i prowadzenie strategii oraz kampanii marketingowych

Jakub Musiał

Prawnik

Jakub Musiał jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ze względu na swoją pasję i miłość do zwierząt – od początku współpracy zajmuje się szeroko rozumianą ochroną praw zwierząt. Od lat z pasją współpracuje z zaprzyjaźnioną z nami Fundacją CENTAURUS ratującą co roku tysiące zwierząt, głównie koni. Posiada także rozległe doświadczenie w pomocy naszym Klientom w sporządzaniu wniosków o dofinansowanie oraz obsłudze produktów z zakresu strategii, uruchamiania i prowadzenia kampanii marketingowych dla naszych Klientów. Prywatnie miłośnik koni i sportowych samochodów, instruktor jeździectwa, trener koni, kilkukrotny mistrz Polski w jeździectwie, a także właściciel ośrodka jeździeckiego na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.

Kamila-Mazur

Dane kontaktowe:
email: k.mazur@krp.info.pl
tel: +48 32 730 33 66

Kamila Mazur

Asystent Radców Prawnych i Adwokatów

Kamila Mazur jest absolwentką Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej na kierunku zarządzanie i marketing w zakresie specjalności: zarządzanie finansami. Posiada doświadczenie w zakresie obsługi administracyjno-księgowej dzięki czemu jest w stanie zapewnić doskonałą organizację pracy biura Kancelarii. Jej zaangażowanie w codzienne życie Kancelarii wspomaga prawników świadczących usługi w zakresie obsługi prawnej. Czas wolny spędza aktywnie z rodziną oraz rozwija swoje pasje kulinarne.
Scroll to Top